Позиція ЛВУ щодо цензури у пресі - АКЦІЯ РУЙНУВАННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ НА ХОЛМЩИНІ І ПІВДЕННОМУ ПІДЛЯШШІ

Перейти до змісту

Головне меню

Позиція ЛВУ щодо цензури у пресі

Свідоцтва епохи > Документи > Інші дії властей

Urząd Wojewódzki Lubelski
Wydział Społeczno-Polityczny
L.PPW.II.8/77
Lublin, dnia 1 września 1938 r.

Do Panów Starostów Powiatowych
Woj. Lubelskiego oraz Pana
Starosty Grodzkiego w Lublinie.

P O U F N E


Urząd Wojewódzki komunikuje, iż Pan Premier i Minister Spraw Wewnętrznych uznał sprawę likwidacji pewnych obiektów prawosławnych na terenie wschodnich powiatów woj. lubelskiego za dotyczącą najbardziej istotnych potrzeb Państwa i religii. Z tych też względów Pan Premier nie może uznać za dopuszczalną jakąkolwiek krytykę działań Rządu na tym odcinku w akcji prasowej. W razie, gdyby które z pism wykazywał niezrozumienie dla tej sprawy, Pan Premier zdecydowany jest zastosować wobec właściwych redaktorów czy publicystów represje do Berezy [Kartuskiej] włącznie. Aczkolwiek stanowisko prasy na terenie tut. Województwa do omawianej sprawy nie nastręcza zasadniczo żadnych zastrzeżeń, Urząd Wojewódzki podaje powyższe do wiadomości Panów Starostów dla orientacji co do stanowiska Pana Premiera.

Gdyby jednak odnośnie poszczególnych pism posiadali Panowie Starostowie pewne wątpliwości, należy odbyć z ich redaktorami konferencje celem zapoznania ich ze stanowiskiem Pana Premiera, zastrzegając sobie poufność zarówno faktu jak i przedmiotu tajnej konferencji.

Urząd Wojewódzki prosi o odwrotne zakomunikowanie sytuacji w omawianym przedmiocie na terenie powiatu z podaniem ewentualnie odbytych konferencji względnie wskazaniem pism budzących zastrzeżenia.

Za Wojewodę
(podpis nieczytelny)

Mjr. J. Szymański
w. z. [w zastępstwie] Naczelnika Wydziału

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski Wydział Społeczno-Polityczny (1919-1939), sygn. 183, k. 80.
oprac. Stefan Dmitruk

 
 
 
 
 
 
 
Назад до змісту | Назад до головного меню