Люблинський воєвода Єжи Альбін де Трамекурт - АКЦІЯ РУЙНУВАННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ НА ХОЛМЩИНІ І ПІВДЕННОМУ ПІДЛЯШШІ

Перейти до змісту

Головне меню

Люблинський воєвода Єжи Альбін де Трамекурт

Свідоцтва епохи > Документи > Плани діяльності держави

Chłop nadbużański, czy kolonista niemiecki musi zdecydowanie odpowiedzieć na pytanie silnej władzy państwowej i zjednoczonego społeczeństwa polskiego, że jest Polakiem wyznania rzym.[sko]-katolickiego, albo wrogiem państwowości polskiej, narzędziem polityki państw ościennych. Z wrogiem należy już walczyć nie czekać wojny, a deklarującego się do narodu polskiego oderwać od wszystkiego co obce polskości.


Wojewoda lubelski mjr Jerzy Albin
de Tramecourt, luty 1939 r.

 

І надбужанський селянин, і німецький колоніст повинен дати упевнену відповідь на запитання сильної державної влади і об'єднаного польського суспільства, чи він є поляком рим.[о]-католицького віросповідання, чи ворогом польської державності, знаряддям політики сусідніх держав. З ворогом слід уже воювати, не чекати війни, а того, хто признається до польської нації, відірвати від усього, що є чужим польськості.

Люблинський воєвода майор Єжи Альбін де Трамекурт, лютий 1939 р.

 
 
 
 
 
 
 
Назад до змісту | Назад до головного меню