Від редактора (Акція руйнування православних церков на Холмщині і Південному Підляшші в 1938 році − обставини, перебіг, наслідки) - АКЦІЯ РУЙНУВАННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ НА ХОЛМЩИНІ І ПІВДЕННОМУ ПІДЛЯШШІ

Перейти до змісту

Головне меню

Від редактора (Акція руйнування православних церков на Холмщині і Південному Підляшші в 1938 році − обставини, перебіг, наслідки)

Історіографія > Книжки > Акція руйнування...
 
 

Акція руйнування православних церков на Холмщині і Південному Підляшші у 1938 році була однією з найтрагічніших подій в історії Православ’я і українського етносу на Холмсько-Підляській землі. Без сумніву, ці два весняно-літні місяці 1938 року були також найскладнішим моментом в історії Православної Церкви у II Речі Посполитій. Значення цих подій є ще важливішим тому, що вони були не наслідком стихійних дій ізольованих політичних середовищ, а елементом послідовної державної політики, запланованої на багато років. Адже акція руйнування церков відбувалася у рамках ширшої програми, так зв. ревіндикаційно-полонізаційної акції, підготованої і проведеної на Холмщині та Південному Підляшші у 1938–1939 роках.

Попри свою винятковість – а руйнування християнських храмів у християнській країні не було ситуацією звичайною – та значні наслідки, які полягали хоч би на знищенні багатьох цінних пам’яток мистецтва і потоптанні елементарних прав Православної Церкви та місцевого українського населення, події 1938 року не були широко відомі громадській думці. Вони не функціонували в історичній пам’яті польського суспільства, але часто свідомості про них не мали також (і часто досі не мають) теперішні мешканці територій, де мала місце акція руйнування церков. Пам’ять про трагедію 1938 року збереглася лише серед тих, хто її пережив, і часом, хоч не завжди, серед їх нащадків. Акція руйнування церков, звичайно ж, відома професійним історикам, хоч не функціонувала у ширшому історичному дискурсі й не дочекалася окремих, більш розлогих наукових опрацювань.

Здається, не буде перебільшенням твердження, що переломне значення для відбудови пам’яті про ті трагічні події мали відзначення 70-х роковин акції руйнування православних церков на Холмщині і Південному Підляшші, які відбулися у 2008 році. Ці відзначення, зорганізовані Люблинсько-Холмською православною єпархією, не могли б відбутися у такому масштабі, якби не велике заангажування і відчуття потреби відбудови історичної пам’яті православного архиєпископа Люблинського і Холмського Авеля.

Відзначення цих трагічних роковин, що тривали упродовж багатьох місяців, мали різноманітний і широкий характер. Одним із надзвичайно важливих елементів відзначень став міжнародний науковий симпозіум «Акція руйнування православних церков на Холмщині і Південному Підляшші у 1938 році – обставини, перебіг, наслідки», який пройшов 13 жовтня 2008 року в Холмі у рамках центральних відзначень 70-х роковин руйнування церков. Організаторами цього наукового заходу були: Люблинсько-Холмська православна єпархія, Українське Товариство в Люблині та Державна вища професійна школа в Холмі. Саме цей симпозіум став поштовхом для видання цього тому.

Том поділено на п’ять частин. Чотири з-поміж них містять наукові статті, що стосуються різних аспектів обставин, перебігу і наслідків акції руйнування православних церков на Холмщині і Південному Підляшші у 1938 році. Перша частина презентує Обумовлення акції руйнування церков. Поміщені в ній статті представляють різноманітні контексти проведення цієї акції, включаючи бοгocлoвcький аспект, різні історичні перспективи та юридичний вимір подій 1938 року. Друга частина містить низку статей, які стосуються Реакції на руйнування церков на Холмщині та Південному Підляшші в 1938 році. Тут представлено як діяльність українських політичних середовищ стосовно руйнування церков, позиції місцевих католицьких середовищ, так і реакцію українців, що проживали на американському континенті. Окремий блок у цій частині складають статті, присвячені образові цих подій на шпальтах тогочасної преси, що видавалася як у Польщі, так і за кордоном.

Наступна, третя частина тому презентує Наслідки акції і її місце у дослідженнях та історичній пам’яті. Є тут статті, які показують наслідки акції для збереження пам’яток церковного мистецтва, а також публікації, що висвітлюють
різноманітні виміри функціонування цих подій у пам’яті та історичній свідомості різних середовищ. Четверту частину становлять Мікроісторії – долі зруйнованих храмів. Тут представлено історію кількох зруйнованих тоді церков разом із перебігом подій 1938 року.

Останню частину книжки становить документація Відзначень 70-х роковин акції руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші в 1938 році. Тут вміщено офіційні документи і точки зору, що були висловлені як ієрархами Православної Церкви, так і представниками найвищих державних властей Республіки Польща під час 70-х роковин цих трагічних подій, що відзначалися у 2008 році. Том закінчується Хронікою відзначень 70-х роковин акції руйнування православних церков на Холмщині і Південному Підляшші у 1938 році.

Гроно авторів поміщених у томі статей включає дослідників із різних середовищ і наукових шкіл. Представлена в ньому і українська наука, і польські дослідники. З-поміж наукових осередків у Польщі тут представлені Люблин, Варшава, Холм, Білосток і Сiдльцi, а з України – Луцьк і Чернівці. Розраховуємо на те, що цей том стане важливим кроком у дослідженнях подій, які так трагічно записалися в історії Православної Церкви та української православної громадськості Холмщини і Південного Підляшшя наприкінці міжвоєнного періоду. Цe видання повиннo відкривати нові дослідницькі перспективи. Сподіваємося, що вонo стане імпульсом до подальших досліджень, присвячених подіям 1938 року.

Цe видання з’являється як четвертий том серії «Холмський архів», започаткованої 1999 року виходoм третього тому. На жаль, цей наступний том серії виходить у світ аж по десятирічній перерві. Ми сповнені надії, що в майбутньому вдасться зробити з серії «Холмський архів» регулярне наукове видання, яке презентуватиме тисячолітню долю Православ’я і української культури на Холмщині й Підляшші.

Григорій Купріянович

 
 
 
 
 
Назад до змісту | Назад до головного меню