Вступ Президента РП (1938. Пам'ятна книжка з альбомною секцією польською та українською мовами) - АКЦІЯ РУЙНУВАННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ НА ХОЛМЩИНІ І ПІВДЕННОМУ ПІДЛЯШШІ

Перейти до змісту

Головне меню

Вступ Президента РП (1938. Пам'ятна книжка з альбомною секцією польською та українською мовами)

Історіографія > Книжки > 1938...
 
 

Річ Посполита, будучи «вітчизною багатьох народів» і визнаною «державою без багать», у часи жорстокої релігійної та етнічної боротьби давала приклад того, що може існу-вати місце, де різні віри і культури мирно співіс-нують між собою. Однак в історії кожного народу є добрі та злі миті. Дивлячись із перспективи ХХІ століття і живучи згідно з сучасною концеп-цією прав особистості й автономних спільнот та правової держави, ми помічаємо, що у Поль-щі мали місце події та явища, з приводу яких мусимо висловити свій жаль.

Одним із суттєвих фактів, які формують наш погляд на історію Польші, є стосунок державних властей ІІ Речі Посполитої до православ’я. Держава, яка відбудовувалася після 1918 року, перейняла складні й частково нерозв’язні етнічні та релігійні проблеми, які залишилися у спадщи-ну після періоду І Речі Посполитої та поділів. На жаль, у тих складних умовах не завжди шанувалися регіональні відмінності, релігійна незалеж-ність, національні свободи і місцеві традиції.
Драматичні події 1938 року на Холмщині та Підляшші, де дійшло до руйнування православних церков, показують, що в діях властей кожної держави не можуть обминатися чи ігнору-ватися основні закони і цінності. У 1938 році не пошановано природного прихистку, яким є кожен Дім Божий. На територіях, мішаних у релігійному та етнічному аспектах, сталися події, які ніколи не повинні були статися.

Обов’язком істориків є відкривати правду і поширювати її. Повинністю кожного є па-м’ятати про трагічні сторінки в історії польського православ’я. Слід висловити жаль із приводу вчиненого зла. Однак минуле не повинно лягати тінню на сучасність і на майбутнє. Вступаючи у ХХІ століття, будуймо добрі взає-мини, зміцнюймо спільноту доль, дивімося
у майбуття.

Лех Качинський
Президент Республіки Польща

 
 
 
 
 
Назад до змісту | Назад до головного меню